Zaproszenie do złożenia oferty SR Turek -Dostawa prasy 2016

Zawiadomienie o wyborze oferty - prasa.

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Sukcesywna dostawa prasy na rzecz Sądu Rejonowego w Turku
Oznaczenie postępowania: A.232-1/16
Tryb : Postępowanie wyłączone od stosowania ustawy Pzp - art. 4 pkt. 8
Wartość: Poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 12 stycznia 2016 r. godz. 12.00
Dokumentacja:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wykaz tytułów i ilości

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania: