II Wydział Karny

Zakres działania:

  • sprawy z zakresu prawa karnego
  • sprawy o wykroczenia rozpoznawane w pierwszej instancji oraz sprawy o wykroczenia rozpoznawane w drugiej instancji, nienależące do właściwości sądu okręgowego
  • sprawy określone w prawie karnym skarbowym
  • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
  • wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
  • windykacja należności sądowych

Przewodniczący Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego Witold Matysiak, pok. 41

p.o. kierownika sekretariatu Wydziału Karnego
Sylwia Kosowska, pok. 29
tel. 63 240 72 22
fax 63 240 72 82
e-mail: karny1@turek.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-09
Publikacja w dniu:
2021-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-11
Publikacja w dniu:
2021-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-13
Publikacja w dniu:
2020-10-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d