Konta bankowe

Wpisy, opłaty, koszty sądowe, grzywny
Dochody budżetowe NBP O/O Poznań 65 1010 1469 0041 9622 3100 0000
Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty
Sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego
O/O Poznań
36 1130 1017 0021 1000 1290 0004
Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy
Sumy na zlecenie NBP O/O Poznań 05 1010 1469 0041 9613 9800 0000
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy wTurku
Wydatki budżetowe NBP O/O w Poznaniu 18 1010 1469 0041 9622 3000 0000
Należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz FPP i PP
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjalnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/O Poznań
15 1130 1088 0001 3103 9920 0003

Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN
tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN
tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d