Punkt Obsługi Interesantów

Punkt obsługi interesantów jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00 (od 16:00 do 18:00 funkcję BOI pełnią Sekretariaty Wydziałów)
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przeglądanie akt sądowych/ksiąg wieczystych w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 18:00. Prośbę o przeglądanie należy złożyć najpóźniej w piątek poprzedzający dany poniedziałek, do godziny 14:30.

Przyjmowanie interesantów Wydziału Ksiąg Wieczystych w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 odbywać się będzie w głównym budynku Sądu Rejonowego w Turku przy ul. Legionów Polskich 4 - Punkt Obsługi Interesantów (parter).

 

 

Kontakt:

 tel. 63 278 5760 wew. 56

 e-mail: bp@turek.sr.gov.pl


Uwaga! Punkt Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

 

Kliknij, aby zapoznać się z informacją o poradach prawnych.

 

Kliknij, aby zapoznać się z pytaniami i odpowiedziami.

 

Formularze do pobrania w formacie RTF (Rich Text Format):

 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 2. Oświadczenie o stanie rodzinnym do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
 3. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci-wydział karny
 5. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 6. Wniosek o o wydanie wyroku łącznego
 7. Wniosek o obrońcę z urzędu
 8. Wniosek o sprostowanie wyroku-postanowienia
 9. Wniosek o uzasadnienie
 10. Wniosek o uzasadnienie-wydział karny
 11. Wniosek o widzenie
 12. Wniosek o wydanie odpisu wyroku-postanowienia
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 14. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
 15. Wniosek o zatarcie skazania
 16. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 17. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - wydział karny
 18. Wniosek o warunkowe zwolnienie
 19. Zgłoszenie oskarżyciela posiłkowego
 20. Zwrot kosztów dojazdu
 21. Wniosek o wydanie kserokopii z akt
 22. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu