Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) powstało 1 lipca 2019 r. na mocy Zarządzenia nr 24/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Turku z dnia 28 czerca 2019 r. Organizację i zakres działania BOI określa "Regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni akt Sądu Rejonowego w Turku". Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt mieszczą się w budynku Sądu Rejonowego w Turku przy ulicy Legionów Polskich 4.

 

Godziny pracy BOI oraz Czytelni Akt:

poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Kontakt:

 
 

UWAGA, we wszystkie poniedziałki, po godzinie 16:00

 1. Przeglądanie akt sądowych i akt ksiąg wieczystych jest możliwe po złożeniu wniosku najpóźniej w piątek poprzedzający dany poniedziałek, do godziny 14:30.
 2. Przyjmowanie interesantów Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się w BOI w głównym budynku Sądu Rejonowego w Turku - ul. Legionów Polskich 4.

 

Uwaga! Punkt Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

 

Kliknij, aby zapoznać się z informacją o poradach prawnych.

 

Kliknij, aby zapoznać się z pytaniami i odpowiedziami.

 

Formularze do pobrania w formacie RTF (Rich Text Format):

 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 2. Oświadczenie o stanie rodzinnym do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
 3. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci-wydział karny
 5. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 6. Wniosek o o wydanie wyroku łącznego
 7. Wniosek o obrońcę z urzędu
 8. Wniosek o sprostowanie wyroku-postanowienia
 9. Wniosek o uzasadnienie
 10. Wniosek o uzasadnienie-wydział karny
 11. Wniosek o widzenie
 12. Wniosek o wydanie odpisu wyroku-postanowienia
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 14. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
 15. Wniosek o zatarcie skazania
 16. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 17. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - wydział karny
 18. Wniosek o warunkowe zwolnienie
 19. Zgłoszenie oskarżyciela posiłkowego
 20. Zwrot kosztów dojazdu
 21. Wniosek o wydanie kserokopii z akt
 22. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu