Stan spraw

Stan spraw

Informację o stanie spraw rozpatrywanych w Sądzie Rejonowym w Turku można uzyskać u kierowników sekretariatów wydziałów merytorycznych.