Portal Informacyjny

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego o uruchomieniu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Turku

 

 

Z dniem 6 czerwca 2016 r. uruchomiony został Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Turku, który dostępny jest pod adresem https://portal.poznan.sa.gov.pl
Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Turku.
Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.
Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Turku, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.
Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia „Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Turku w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Turku zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.
Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 15/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Turku z dnia 31 maja  2016 r. sprawie utworzenia  Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Turku


 

Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Turku z dnia 1 lutego  2017 r. sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Turku

 

Zarządzenie nr 43/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Turku z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udostępniania danych za pomocą Portalu Informacyjnego

 

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W TURKU