Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych realizuje, we wszystkich  obszarach działania sądu niezwiązanych z sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, zadania określone w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, t.j.:

- informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych o ochronie danych,

-  doradzania wyżej wymienionym podmiotom w zakresie obowiązków wynikających z RODO i innych przepisów,

- monitorowania przestrzegania RODO, innych właściwych przepisów Unii lub krajowych o ochronie danych osobowych,

- monitorowania przestrzegania polityk podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

- doradza w zakresie podziału obowiązków pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane osobowe (współadministratorami, administratorem a podmiotem przetwarzającym lub pomiędzy członkami personelu tych podmiotów)

- prowadzenia działań zwiększających świadomość personelu w zakresie obowiązków wynikających z RODO,

- przeprowadzania lub organizowania szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,

- przeprowadzania audytów w zakresie przestrzegania RODO oraz zapisów polityk przez administratora lub podmiotu przetwarzający i ich personel,

- udzielania na żądanie administratora zaleceń co do oceny  skutków dla ochrony danych,

- monitorowania wykonania oceny skutków oceny dla ochrony danych,

- uczestniczenia w konsultacja we wszelkich innych sprawach mogących mieć wpływ dla przetwarzania danych,

- współpracy z organem nadzorczym,

- pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,

- pełnienia funkcji punktu kontaktowego do osób których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługującym im na mocy RODO.

 

Sławomir Ratajkiewicz

tel. 797-921-409
e-mail: iod@turek.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Inspektor Ochrony Danych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d