Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Turku

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku  Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Sąd  Rejonowy w Turku informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia  przez jednostki  organizacyjne lub osoby fizyczne.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Turku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d