Podstawa prawna

Statut prawny: organ władzy sądowniczej - jednostka budżetowa Skarbu Państwa.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062j.t.),

  • Rozporządzenie MS z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib
    i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407)
    .

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna