Zarządzenie nr 9/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Turku z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Poniżej treść Zarządzenia nr 9/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku.

A-0132-11/21

Zarządzenie Nr 9/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Turku z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie realizacji wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji  w celu wykonania odezw kierowanych do Sądu Rejonowego w Turku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141 ze zm.), przy uwzględnieniu możliwości technicznych Sądu Rejonowego w Turku oraz zwiększającej się ilości wniosków o przeprowadzenie przesłuchania w drodze wideokonferencji zarządzam, co następuje:

§ 1

Organizacja i przeprowadzenie wideokonferencji w sprawie, w której skierowano odezwę do Sądu Rejonowego w Turku, należy bezpośrednio do obowiązków wydziału, w zakresie kognicji którego pozostaje odezwa sądu (organu) wzywającego, zgodnie z kryterium przedmiotowym wynikającym z art. 12 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 2

Kierownik sekretariatu wydziału, do którego wpłynęła odezwa, o której mowa w § 1  wbrew kryterium przedmiotowemu ustalonemu w sposób wskazany w § 1, niezwłocznie przekazuje odezwę właściwemu wydziałowi informując o przekazaniu sąd (organ), który skierował odezwę.

§ 3

Kierownik innej niż wydział jednostki organizacyjnej sądu, do której wpłynęła odezwa, o której mowa w § 1, niezwłocznie przekazuje ją właściwemu wydziałowi, informując o przekazaniu sąd (organ), który skierował odezwę.

§ 4

Przewodniczący Wydziału ustala, w porozumieniu z kierownikiem sekretariatu wydziału, osobę odpowiedzialną za organizację techniczną wideokonferencji w danym wydziale oraz koordynującą zapewnienie sali rozpraw, na której będzie przeprowadzona wideokonferencja zgodnie z odezwą. Osoba ta współpracuje z informatykiem Sądu Rejonowego w Turku.

§ 5

Informatyk Sądu Rejonowego w Turku zapewnia pomoc techniczną przy przeprowadzaniu wideokonferencji w niezbędnym zakresie.

§ 6

Zobowiązuję Kierownika Oddziału Administracyjnego do:

  1. przesłania kopii niniejszego zarządzenia pocztą elektroniczną do wszystkich sądów okręgowych z prośbą o jego rozpowszechnienie w podległych jednostkach,
  2. umieszczenie zarządzenia na stronie internetowej sądu,
  3. doręczenie zarządzenia do stosowania wszystkim orzecznikom i pracownikom Sądu Rejonowego w Turku.
§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Podpisano: Karolina Przybylska - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Turku

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 9/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Turku z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-08
Publikacja w dniu:
2021-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-08
Publikacja w dniu:
2021-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-08
Publikacja w dniu:
2021-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-19
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-15
Publikacja w dniu:
2021-04-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-15
Publikacja w dniu:
2021-04-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-15
Publikacja w dniu:
2021-04-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-15
Publikacja w dniu:
2021-04-15
Opis zmiany:
b/d