Zarządzenie z dn. 26-09-2017, Sygn. akt. I Ns 322/17

Sygn. akt I Ns 322/17

ZARZĄDZENIE

                                                                                                           Dnia 26 września 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Turku, Wydział I Cywilny 

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Magdalena Jasnowska

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Turku

na rozprawie

 

sprawy z urzędu

z udziałem Haliny Banaszak

 

o zezwolenie na złożenie do depozytu

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu wierzycielki

 

z a r z ą d z a: 

 

1)   ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu wierzycielki Haliny Banaszak, kuratora w osobie Moniki Cieślak - pracownika Sądu Rejonowego w Turku;

2)   o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku Sądu Rejonowego w Turku, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Turku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kramsk;

 

 

                                                                                 SSR Magdalena Jasnowska

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie z dn. 26-09-2017, Sygn. akt. I Ns 322/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d