Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Siedziba:
Sąd Rejonowy w Turku
62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 4
e-mail: kurator@turek.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu
pok. 5, tel. (63) 278 56 27

Kierownik Zespołu:
Michał Adamczyk, pok. 9
tel. (63) 278 57 60 wew.54

Dyżury Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:
Kuratorzy Zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych, w godzinach od 7:30 do 15:30

Kuratorzy  Zawodowi do spraw Dorosłych:

 • Michalina Okupińska - wtorek, piątek
 • pok. 5a, tel. (63) 278 57 60 wew.35
 • Bogusława Kasprzak - wtorek, czwartek
 • pok. 5a, tel. (63) 278 57 60 wew.35
 • Małgorzata Ziemniak -  wtorek, piątek
 • pok. 5b, tel. (63) 278 57 60 wew.36
 • Barbara Kopczyk - wtorek, czwartek
 • pok. 5b, tel. (63) 278 57 60 wew.36
 • Beata Kolenda - poniedziałek, środa
 • pok. 5c, tel. (63) 278 57 60 wew.50
 • Michał Adamczyk - poniedziałek, środa, piątek
 • pok. 5c, tel. (63) 278 57 60 wew.50

Kuratorzy  Zawodowi do spraw Rodzinnych i Nieletnich:

 • Zofia Antoniak - wtorek, piątek
 • pok. 5d, tel. (63) 278 57 60 wew.47
 • Helena Kozłowska - poniedziałek, czwartek
 • pok. 5d, tel. (63) 278 57 60 wew.47
 • Magdalena Kozelan - poniedziałek, środa
 • pok. 5d, tel. (63) 278 57 60 wew.47

 Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

 1. zawodowi kuratorzy sądowi, zwani kuratorami zawodowymi,
 2. społeczni kuratorzy sądowi, zwani kuratorami społecznymi.

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych , a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności:

 • sprawują nadzory nad nieletnimi,
 • sprawują dozory nad skazanymi,
 • nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
 • nadzorują pracę kuratorów społecznych,
 • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych.

Rejestr zmian dla: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej